Najważniejszym elementem, który wpływa na usytuowanie muszli klozetowej w domu gdzie przebywa, mieszka osoba niepełnosprawna jest sposób przesiadania się tej osoby z wózka. Czy jest to przesiadanie się przodem, bokiem, czy też po skosie oraz wielkość wózka. Jeśli np. jest to przesiadanie się bokiem to muszla powinna być zamontowana równolegle z siedziskiem wózka. Dla innych metod i rodzaju wózka nie jest to sprawa aż tak istotna. Ważne są również własne przyzwyczajenia i sposoby wyuczone, czy też wypracowane, które oczywiście należy uwzględnić w trakcie montażu.

Jeśli oczywiście dysponujemy znaczną ilością miejsca w łazience to można muszlę ustawić tak by gwarantowała przesiadanie się na nią na wiele sposobów. Można również zastosować muszlę wiszącą, to ułatwia poruszanie się wózkiem jak również sam podjazd do muszli wózkiem.

Oczywiście pamiętać należy by wysokość muszli a w zasadzie muszli wraz z deska powinna być równa wysokości siedziska wózka. Jeśli w domu są osoby poruszające się o kulach lub przy balkonikach, to wysokość muszli również dostosowujemy indywidualnie, uwzględniając oczywiście wzrost osoby niepełnosprawnej. Zbyt niskie, jak też zbyt wysokie zamontowanie sprawi kłopot przy podnoszeniu się.

Jak już było wspomniane, usytuowanie muszli uzależnione jest od sposobu przesiadania się na nią, powinno być na tyle miejsca by osoba na wózku czy też poruszająca się za pomocą kul, lub wózka mogła komfortowo się poruszać. Zawsze staramy się też uwzględnić upodobania i przyzwyczajenia indywidualne osoby.
Przy wyborze muszli można wybrać rozwiązanie klasyczne lub z otworem. Otwór pozwoli nam łatwiej utrzymywać higienę.
Dla osób o sprawnych rękach można zamontować  rezerwuar z przyciskiem spłukującym a dla osób  z niedowładem, niesprawnością rąk można zamontować przyciski pneumatyczne podtynkowe tylne lub boczne. Rezerwuar „typowy” czyli umieszczony za plecami siedzącego służy również do oparcia się, w przypadku jednak jego braku można zamontować dodatkowe oparcie.
Pamiętać również należy, że wielkość samej muszli klozetowej jest bardzo ważna, sugerujemy by przy wyborze muszli w sklepie po prostu na niej usiąść  by wybrać dla siebie najwygodniejszą i uwzględniającą wszystkie możliwe potrzeby.
Istotnym elementem w łazience są również poręcze ich ilość, sposób montażu, oraz czy są składane czy nie. Ten element również jest uzależniony od sposobu poruszania się osoby niepełnosprawnej oraz sposobu przesiadania się na muszlę klozetową.